Voorwaarden

.

alaskadierenvoeders.nl.

3295xx s gravendeel
nederland
Tel.nr: +31 (0)(0)78 673 60 87
Fax: +31 (0)78 673 60 87
Contact: info@alaskadierenvoeders.nl.

alaskadierenvoeders.nl is ingeschreven bij de kamer van koophandel
Het bijbehorende (NL) BTW-nummer is: NL 132727717 b02
wolfsblutpetfood wordt vertegenwoordigd door m steveninck (director),.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. “klant”: de koper van goederen, zijn de een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met alaskadierenvoeders.nl.  voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door alaskadierenvoeders.nl. Alle uitingen van alaskadierenvoeders.nl. op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij alaskadierenvoeders.nl.  is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met alaskadierenvoeders.nl komt tot stand op het moment dat alaskadierenvoeders.nl.  het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat alaskadierenvoeders.nl een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door alaskadierenvoeders.nl. opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. wolfsblutpetfood kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.  levert alaskadierenvoeders.nl. aan particulieren en winkeliers kennels
3.7. alaskadierenvoeders.nl. behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren